Portfolio > 2024

Spaghetti Eastern, acrylic on paper, 22.5" x 30.5", 2024.