Portfolio > 2024

Endless Days, acrylic on panel, 10" x 10", 2024.