Portfolio > 2024

Stargazer's Sparkle, acrylic on panel, 8" x 8", 2024.